Onafhankelijke vereniging voor medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam

Derde ronde CAO onderhandelingen

Omslag ons team (mobiel)

© Kees Torn

N.a.v. het tweede cao-overleg hebben wij, de vakbonden, een aangepast voorstel gedaan aan de werkgever. Wij hebben dit voorstel in het cao-overleg toegelicht aan de werkgever. De werkgever heeft geen nieuw voorstel voorgelegd. 

Partijen zijn het er over eens dat de wederzijdse voorstellen een behoorlijk eind uit elkaar liggen. In het overleg is het niet gelukt om nader tot elkaar te komen. Het Havenbedrijf beraadt zich op het vervolg.

Wij beraden ons nu op een volgende stap.

Heb je vragen? Laat het ons weten!

Met vriendelijke groet,

Patricia Veen