Onafhankelijke vereniging voor medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam

OVER ONS

OV-HbR komt op voor de belangen van medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam. Dus ook voor die van jou. Wel zo fijn dat je kan meebeslissen over je eigen arbeidsvoorwaarden, toch? In onze cao zijn al onze arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Van salaris en vakantiedagen tot werktijden en thuiswerkvergoeding. We hechten veel waarde aan jouw input, omdat we willen weten wat voor jou belangrijk is en waar we specifiek op moeten focussen tijdens de onderhandelingen. Wij zetten ons 100% in voor goede en eerlijke arbeidsvoorwaarden voor ons allemaal.  

Naast onze collectieve diensten, kunnen we je ook individueel ondersteunen. Aangezien we een overeenkomst hebben afgesloten met de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) kunnen onze leden gebruik maken van professionele ondersteuning op juridisch gebied en krijg je extra bescherming van jouw werk en inkomen.

Voor antwoord op je vragen, advies en juridische ondersteuning kan je als lid contact opnemen met de individuele belangenbehartigers (IBB’ers) van de OV-HbR. Hiermee kunnen onze belangenbehartigers je helpen:

  • Eerste opvang bij problemen met de werkgever
  • Adviseren in de breedste zin van het woord
  • Bemiddelen tussen werknemer en werkgever
  • Starten procedures (bezwaar/ beroep)
  • Optreden als raadsman en vertrouwenspersoon
  • Daar waar nodig roepen de IBB’ers de hulp in of verwijzen door naar juridische ondersteuning van de Unie voor Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV)

Wat hebben we al bereikt?