Onafhankelijke vereniging voor medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam

Vierde ronde CAO onderhandelingen

Omslag Homepage (mobiel)

© Kees Torn

De vakbonden OV-HBR, FNV en CNV en de werkgever hadden op 4 juni 2024 het vierde overleg over de cao. We hebben ruim drie uur met elkaar gesproken.

 

De werkgever heeft voorgesteld om een cao voor twee jaar af te spreken met structurele verhogingen van de salarissen en de salarisschalen (per 1 juli 2024 een algemene verhoging van 5% en per 1 juli 2025 een algemene verhoging van 4%). Daarnaast heeft de werkgever zijn voorstellen op het gebied van performance management en belonen verbeterd.

 

Voor de vakbonden betekent het voorstel van de werkgever dat het koopkrachtverlies van ongeveer 5,5% in de jaren 2021-2024 niet volledig wordt hersteld. Op dit moment hanteren de vakbonden een ondergrens van 6% voor een algemene verhoging per 1 juli 2024. Bovendien wordt in het voorstel van de werkgever de onzekerheid van de prijsontwikkeling in 2025 volledig bij de werknemers neergelegd, terwijl de vakbonden een algemene verhoging van 3% hadden voorgesteld met aanvullende prijscompensatie (indien de inflatie meer dan 3% zou zijn). Het is teleurstellend dat de vakbonden hier voor de werknemers van het Havenbedrijf überhaupt om moeten vragen.

 

Tevens is er door de werkgever een conceptakkoord neergelegd waarin naast de bovenstaande voorstellen ook de meeste andere thema’s uit zijn eigen inzetbrief zijn opgenomen. Hierover heeft echter nog geen gesprek met de vakbonden plaatsgevonden. Bovendien willen de vakbonden met de werkgever in gesprek over een aantal thema’s uit onze inzetbrief, die nog niet zijn geland in het conceptakkoord. Denk hierbij aan onze voorstellen voor concrete maatregelen om werkdruk te reduceren, de uitbreiding van bijzonder verlof bij menstruatie- en menopauzeklachten, de aflossing van studieschuld als PKB-bestedingsdoel.

 

Het vervolggesprek met de werkgever staat gepland voor 24 juni 2024. Maar voordat het zover is, zullen de vakbonden hun leden vragen of de onderhandelingen mogen worden voortgezet. De ledenraadpleging is gepland van 14 juni tot en met 21 juni 2024.


Heb je vragen? Laat het ons weten!

Met vriendelijke groet,

Patricia Veen